Ivar Føyno, Stendahjort 1946 - 48, i Bergens Tidende

Ivar Føyno er den eldste i klassen når bønder frå heile Hordaland møtest på Stend.
Ivar Føyno, Stendahjort 1946 - 48, i Bergens Tidende

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Gron-glede-323493b.html