Jubileumsåret på Stend

Styret i agronomlaget og skolens ledelse har i lang tid planlagt skolens 150-årige jubileum dette år. Det blir både jubileumsfest og en hel jubileumsuke i midten av september.

 

En jubileumsbok med skolens historie vil være klar når jubileum et på Stend skal markeres med både historiske utstillinger og aktiviteter for alle interesserte. 

Magnus Vaktskjold, magnus.vaktskjold@hfk.no , tlf: 48221570

 

Agronomen nr. 20 har flere artikler om jubileet og historien til Stend.

 

Kjelder: Årsmeldingar for Stend jordbruksskule for åra 1945–92, Agronomen nr. 3/4 1995 for åra 1993–96, diverse korres­ pondanse frå Stend for åra 1997–2000 og Statistisk sentralbyrå for åra 2001–16. Merk at i åra 1964–74 er praksiselevane medrekna i det samla elevtalet (elles ikkje).

Kjelder: Årsmeldingar for Stend jordbruksskule for åra 1945–92,
Agronomen nr. 3/4 1995 for åra 1993–96, diverse korres­ pondanse frå Stend for åra 1997–2000 og Statistisk sentralbyrå for åra 2001–16.
Merk at i åra 1964–74 er praksiselevane medrekna i det samla elevtalet (elles ikkje).