Forside Rydding av mark for ny planting av skog_ 1976. Fra venstre_ Lars Johan Næs_ Sigmund Søreide_ Geir Totland og Geir Røssland. Foto_ Marit Sæbø_Randi Lønne_.jpg