Forside Kopi av 35. Saueklipping 1976 Foto Marit Sæbø og Randi Lønne.jpg