Forside 41. Stend 1975. Hesten var stort sett ute av landbruket i 1975. På Stend hadde dei dette året berre ein hest. Ei_2.jpg